לוח מספר 24 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2012 - מספר 63 פרק 2