לוח מספר 25 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2013 - מספר 64 פרק 2