לוח מספר 24 מפרק 3 מבוא - פרק 3 שנתון סטטיסטי לישראל  2013 - מספר 64 פרק 3