לוח מספר 23 מפרק 5 מבוא - פרק 5 שנתון סטטיסטי לישראל  2017 - מספר 68 פרק 5