לוח מספר 34 מפרק 5 מבוא - פרק 5 שנתון סטטיסטי לישראל  2016 - מספר 67 פרק 5