לוח מספר 4 מפרק 7 מבוא - פרק 7 שנתון סטטיסטי לישראל  2008 - מספר 59 פרק 7