לוח מספר 7 מפרק 7 מבוא - פרק 7 שנתון סטטיסטי לישראל  2011 - מספר 62 פרק 7