לוח מספר 45 מפרק 8 מבוא - פרק 8 שנתון סטטיסטי לישראל  2011 - מספר 62 פרק 8