לוח מספר 61 מפרק 8 מבוא - פרק 8 שנתון סטטיסטי לישראל  2014 - מספר 65 פרק 8