לוח מספר 4 מפרק 11 מבוא - פרק 11 שנתון סטטיסטי לישראל  2008 - מספר 59 פרק 11