לוח מספר 12 מפרק 12 מבוא - פרק 12 שנתון סטטיסטי לישראל  2007 - מספר 58 פרק 12