לוח מספר 24 מפרק 12 מבוא - פרק 12 שנתון סטטיסטי לישראל  2015 - מספר 66 פרק 12