לוח מספר 28 מפרק 12 מבוא - פרק 12 שנתון סטטיסטי לישראל  2016 - מספר 67 פרק 12