לוח מספר 34 מפרק 12 מבוא - פרק 12 שנתון סטטיסטי לישראל  2012 - מספר 63 פרק 12