לוח מספר 39 מפרק 12 מבוא - פרק 12 שנתון סטטיסטי לישראל  2017 - מספר 68 פרק 12