לוח מספר 3 מפרק 18 מבוא - פרק 18 שנתון סטטיסטי לישראל  2014 - מספר 65 פרק 18