לוח מספר 8 מפרק 24 מבוא - פרק 24 שנתון סטטיסטי לישראל  2007 - מספר 58 פרק 24