לוח מספר 13 מפרק 24 מבוא - פרק 24 שנתון סטטיסטי לישראל  2017 - מספר 68 פרק 24