לוח מספר 20 מפרק 24 מבוא - פרק 24 שנתון סטטיסטי לישראל  2016 - מספר 67 פרק 24