לוח מספר 7 מפרק 27 מבוא - פרק 27 שנתון סטטיסטי לישראל  2017 - מספר 68 פרק 27