הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
 
לקבלת פירוט יש ללחוץ על אחד הקודים שלהלן
כדי לראות את רשימת הסדרים והענפים, יש ללחוץ כאן
כדי לראות את הרמה העליונה (סדרים) בלבד, יש ללחוץ כאן
לתפריט הראשי
פירוט ותיאור
לחזרה לרמה קודמת לפי בחירתך:
סדר: A - חקלאות
ענף ראשי: 03  גידול בעלי חיים ותוצרתם -

פירוט:
ענף ראשי זה כולל את ענפי המשנה שלהלן:
030 - ענף העופות (לול)
031 - ענף הבקר (רפת)
032 - ענף הצאן
033 - ענף הדיג
037 - גידול בעלי חיים לנמ"א
038 - שירותים לענף החי
039 - משקים מעורבים בתחום גידול בעלי חיים

תיאור:
גידול עופות (לול), בקר (רפת), צאן ובעלי חיים אחרים, דיג, שירותים לענף החי
אינו כולל:
בניית לולים, בניית רפתות (45 - לפי הפעילות המיוחדת), בניית ברכות דגים (4600)
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©
>