הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
 
לקבלת פירוט יש ללחוץ על אחד הקודים שלהלן
כדי לראות את רשימת הסדרים והענפים, יש ללחוץ כאן
כדי לראות את הרמה העליונה (סדרים) בלבד, יש ללחוץ כאן
לתפריט הראשי
פירוט ותיאור
לחזרה לרמה קודמת לפי בחירתך:
סדר: A - חקלאות
ענף ראשי: 09  משקים מעורבים ובלתי מסווגים -

פירוט:
ענף ראשי זה כולל את ענפי המשנה שלהלן:
090 - משקים מעורבים ובלתי מסווגים

תיאור:
משקים בעלי שני ענפים ראשיים לפחות מן המפורטים לעיל ואין בהם ענף עיקרי; וכן משקים בלתי מסווגים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©
>