הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
 
לקבלת פירוט יש ללחוץ על אחד הקודים שלהלן
כדי לראות את רשימת הסדרים והענפים, יש ללחוץ כאן
כדי לראות את הרמה העליונה (סדרים) בלבד, יש ללחוץ כאן
לתפריט הראשי
פירוט ותיאור
לחזרה לרמה קודמת לפי בחירתך:
סדר: B - תעשייה (כרייה וחרושת)
ענף ראשי: 34  תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי ומדעי -

פירוט:
ענף ראשי זה כולל את ענפי המשנה שלהלן:
340 - תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח
341 - תעשיית מכשור רפואי וכירורגי
342 - תעשיית מכשירים למדידה, לבדיקה ולניווט
343 - תעשיית מכשירים אופטיים וציוד צילום

תיאור:
ייצור ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח; מכשור רפואי וכירורגי; מכשירים למדידה, לבדיקה ולניווט; מכשירים אופטיים וציוד לצילום
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©
>