הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
 
לקבלת פירוט יש ללחוץ על אחד הקודים שלהלן
כדי לראות את רשימת הסדרים והענפים, יש ללחוץ כאן
כדי לראות את הרמה העליונה (סדרים) בלבד, יש ללחוץ כאן
לתפריט הראשי
פירוט ותיאור
לחזרה לרמה קודמת לפי בחירתך:
סדר: E - מסחר סיטוני וקמעוני, תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי
ענף ראשי: 52  (מסחר קמעוני (למעט מכירה, אחזקה ותיקון של כלי רכב -

פירוט:
ענף ראשי זה כולל את ענפי המשנה שלהלן:
520 - מסחר קמעוני במזון, במשקאות ובטבק
521 - מסחר קמעוני במוצרי רוקחות ורפואה, בתמרוקים ובצורכי טואלט וניקוי
522 - מסחר קמעוני בטקסטיל, במוצרי הלבשה ובנעליים
523 - מסחר קמעוני ברהיטים, במכשירים ובציוד למשק הבית
524 - מסחר קמעוני בחומרי בניין, בצבעים ובכלי עבודה
525 - מסחר קמעוני בסחורות אחרות
526 - מסחר קמעוני ללא התמחות (סחורות מעורבות)
527 - מסחר קמעוני שלא בחנויות
528 - מסחר קמעוני בסחורות מיד שנייה
529 - מסחר קמעוני בצ"נ

תיאור:
מכירה של סחורה חדשה או משומשת לציבור הרחב, לצריכה אישית או ביתית, בחנויות רגילות, בחנויות כל-בו, על ידי הזמנה באמצעות הדואר, במכירה פומבית וכו'. רוב הקמעונאים רוכשים את הטובין שהם מוכרים, אבל יש אחדים המשמשים כסוכנים בלבד; עסקים המוכרים לציבור הרחב סחורות המוצגות לראווה, כגון מכונות כתיבה, צורכי כתיבה, עץ, צבע, וכו', מסווגים כאן למרות שמכירות אלה עשויות לשמש לא רק לצריכה אישית או ביתית; בענף זה נכללת בעיקר מכירה של מוצרי צריכה ולכן לא תיכלל כאן מכירה של דגנים, של תבואות, של עפרות, של נפט גולמי, של כימיקלים תעשייתיים, של ברזל ושל פלדה, של מכונות ושל ציוד תעשייתיים - אלה יסווגו בענפי המסחר הסיטוני
אינו כולל:
מכירה של כלי רכב מנועיים (5001-5000), מכירה קמעונית של דלק (5040)
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©
>