הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
 
לקבלת פירוט יש ללחוץ על אחד הקודים שלהלן
כדי לראות את רשימת הסדרים והענפים, יש ללחוץ כאן
כדי לראות את הרמה העליונה (סדרים) בלבד, יש ללחוץ כאן
לתפריט הראשי
פירוט ותיאור
לחזרה לרמה קודמת לפי בחירתך:
סדר: H - בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים
ענף ראשי: 67  בנקאות ומוסדות פיננסיים אחרים -

פירוט:
ענף ראשי זה כולל את ענפי המשנה שלהלן:
670 - בנקים מסחריים
671 - בנקים אחרים
672 - תיווך פיננסי
673 - משרדים ראשיים לקונצרנים

תיאור:
מפעלים העוסקים בבנקאות ומפעלים המוגדרים כבנקים על ידי המפקח על הבנקים, פעילויות פיננסיות אחרות כגון חכירה פיננסית, אשראי, השקעות, מתן הלוואות ומשכנתאות ועוד
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©
>