הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
 
לקבלת פירוט יש ללחוץ על אחד הקודים שלהלן
כדי לראות את רשימת הסדרים והענפים, יש ללחוץ כאן
כדי לראות את הרמה העליונה (סדרים) בלבד, יש ללחוץ כאן
לתפריט הראשי
פירוט ותיאור
לחזרה לרמה קודמת לפי בחירתך:
סדר: I - נכסי דלא ניידי, פעילויות השכרה ושירותים עסקיים
ענף ראשי: 71  השכרה של מכונות וציוד ללא מפעיל ושל טובין אישיים וטובין למשק הבית -

פירוט:
ענף ראשי זה כולל את ענפי המשנה שלהלן:
710 - השכרת ציוד תחבורה
711 - השכרת מכונות וציוד אחרים
712 - השכרה של טובין אישיים וטובין למשק הבית

תיאור:
השכרת מכונות וציוד ללא מפעיל; בכל מקרה שמדובר ב"השכרה", כוללים גם חכירה תפעולית - ליסינג של מכונות וציוד. המכונות והציוד מושכרים או מוחכרים עם אחזקה או בלעדיה
אינו כולל:
חכירה פיננסית - ליסינג (6720)
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©
>