הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
 
לקבלת פירוט יש ללחוץ על אחד הקודים שלהלן
כדי לראות את רשימת הסדרים והענפים, יש ללחוץ כאן
כדי לראות את הרמה העליונה (סדרים) בלבד, יש ללחוץ כאן
לתפריט הראשי
פירוט ותיאור
לחזרה לרמה קודמת לפי בחירתך:
סדר: I - נכסי דלא ניידי, פעילויות השכרה ושירותים עסקיים
ענף ראשי: 73  מחקר ופיתוח -

פירוט:
ענף ראשי זה כולל את ענפי המשנה שלהלן:
730 - מחקר ופיתוח
731 - מחקר ופיתוח במדעי הרוח והחברה

תיאור:
מחקר בסיסי, דהיינו עבודה ניסיונית או תיאורטית המיועדת לרכישת ידע חדש בדבר תופעות ועובדות בלי יישום או שימוש מיידי; מחקר שימושי, דהיינו עבודת חקירה המיועדת לרכישת ידע חדש למטרה ספציפית; מחקר ניסיוני, דהיינו עבודה שיטתית המיועדת לשימוש בידע קיים והמכוונת לייצור חומרים, מוצרים והתקנים חדשים - וכל זאת בתחומי מדעי הטבע, הרוח והחברה
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©
>