הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
 
לקבלת פירוט יש ללחוץ על אחד הקודים שלהלן
כדי לראות את רשימת הסדרים והענפים, יש ללחוץ כאן
כדי לראות את הרמה העליונה (סדרים) בלבד, יש ללחוץ כאן
לתפריט הראשי
פירוט ותיאור
לחזרה לרמה קודמת לפי בחירתך:
סדר: M - שירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים
ענף ראשי: 91  ארגונים קהילתיים וחברתיים -

פירוט:
ענף ראשי זה כולל את ענפי המשנה שלהלן:
910 - איגודים מקצועיים (הסתדרויות עובדים)
911 - אגודות מעסיקים והתאחדויות מעסיקים וארגונים מקצועיים
912 - ארגונים פוליטיים
918 - ארגוני חברים לנמ"א

תיאור:
פעילויות של ארגוני עסקים, ארגוני מעבידים וארגונים מקצועיים, שירותי דת, פעילויות של ארגונים פוליטיים ופעילויות של ארגוני חברים שונים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©
>