הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
סדר: D - בינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית)

פירוט:
סדר זה כולל את הענפים הראשיים שלהלן:  
45 - בנייה
46 - (עבודות הנדסה אזרחית (למעט בניית מבנים

תיאור:
מפעלים העוסקים בעבודות פיתוח באתרי בנייה; בניית שלדי מבנים; נגרות ומסגרות ברזל ואלומיניום במבנים; התקנת מתקני מים, חשמל ומיזוג ומערכות אחרות במבנים; עבודות גימור הבניין; בנייה, הרכבה והצבה של מבנים מוכנים; שיפוצי מבנים ותחזוקת מבנים ועבודות קבלנות אחרות. מפעלים העוסקים בעבודות הנדסה אזרחית - עבודות עפר וסלילה, עבודות תשתית ועבודות הנדסיות אחרות; כן נכללים מפעלים העוסקים בהשכרת ציוד בנייה או הריסה עם מפעיל
אינו כולל:
עבודות בנייה, תיקון ואחזקה המבוצעות לצורכי המפעל על ידי עובדי המפעל מסווגת לפי פעילותו העיקרית של המפעל; תעשיית מוצרי נגרות לבניין (2020), שירותי אדריכלות (7630), ניהול פרויקטים בתחום הבנייה (7631)