הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
פירוט ותיאור
סדר: D - בינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית)
ענף ראשי: 45 - בנייה

פירוט:
ענף ראשי זה כולל את ענפי המשנה שלהלן:  
450 - עבודות פיתוח
451 - בניית שלד
452 - נגרות ומסגרות ברזל ואלומיניום
453 - התקנת מתקני מים, חשמל ומיזוג
454 - התקנת מתקנים ומערכות אחרות
455 - גימור הבניין
456 - בנייה, הרכבה והצבה של מבנים מוכנים
457 - שיפוצי מבנים ותחזוקת מבנים
458 - קבלנות כללית ועבודות בניין לנמ"א
459 - עבודות בניין בצ"נ

תיאור:
עבודות פיתוח באתר הבנייה, הקמת מבנים שלמים או חלקי מבנים; עבודות נגרות ומסגרות; התקנת מתקני מים, חשמל ומיזוג ומערכות אחרות; גימור הבניין; שיפוצים ותיקונים במבנים; הקמה, הרכבה והצבה של מבנים מוכנים