הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
Standard Classification of all Economic Activities
1993
Second Editionמהדורה שנייה
Technical Publication No. 63 פרסום טכני מס' 63
הקדמה
מבוא
רשימת הסדרים
רשימת הסדרים והענפים הראשיים
נספחים
ענפי טכנולוגיות המידע (ICT)
סיווג ענפי הכלכלה לפי עצמה טכנולוגית
מפתח מעבר מן הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993 לסיווג הבינלאומי ISIC 1990  
רשימת הענפים שבוצע בהם שינוי במעבר מהמהדורה הראשונה למהדורה השנייה של סיווג ענפי הכלכלה 1993  
רשימת הענפים שבוצע בהם שינוי (ינואר 2008) בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993, מהדורה השנייה
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©