הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
ענפים לפי סדרים
לקבלת פירוט יש ללחוץ על אחד הקודים שלהלן;
כדי לראות את הרמה העליונה (סדרים) בלבד, יש ללחוץ כאן
לתפריט הראשי
- חקלאות A
01 - גידולים צמחיים
02 - ייעור וגינון
03 - גידול בעלי חיים ותוצרתם
09 - משקים מעורבים ובלתי מסווגים
- תעשייה (כרייה וחרושת) B
10 - כריית פחם והפקתו
11 - הפקת נפט גולמי וגז טבעי
12 - כריית מתכות ויהלומים
13 - כרייה וחציבה אחרות
15-14 - תעשיית מוצרי מזון
16 - תעשיית משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק
17 - תעשיית טקסטיל
18 - (תעשיית מוצרי הלבשה (פרט לסרוגים
19 - תעשיית נעליים, עור ומוצריו
20 - (תעשיית עץ ומוצריו (פרט לרהיטים
21 - תעשיית נייר ומוצריו
22 - הוצאה לאור ודפוס
23 - זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני
24 - תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים
25 - תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי
26 - תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים
27 - תעשיית מתכת בסיסית
28 - (תעשיית מוצרי מתכת (למעט מכונות וציוד
29 - תעשיית מכונות וציוד
30 - תעשיית מכונות למשרד, לחשבונאות ומחשבים
31 - תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל
32 - תעשיית רכיבים אלקטרוניים
33 - תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני
34 - תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי ומדעי
35 - תעשיית כלי הובלה
36 - תעשיית רהיטים
37 - תעשיית יהלומים
38 - תעשיית תכשיטים וחפצי חן וצורפות
39 - תעשיית מוצרים לנמ"א
- חשמל ומים C
40 - ייצור חשמל וחלוקתו
41 - הפקת מים וחלוקתם
- בינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) D
45 - בנייה
46 - (עבודות הנדסה אזרחית (למעט בניית מבנים
- מסחר סיטוני וקמעוני, תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי E
50 - כלי רכב מנועיים, אופנועים ואופניים - מכירה, אחזקה ותיקון ומכירה קמעונית של דלק
51 - מסחר סיטוני (למעט כלי רכב ואופנועים)
52 - (מסחר קמעוני (למעט מכירה, אחזקה ותיקון של כלי רכב
53 - תיקונים של טובין לשימוש אישי וביתי
- שירותי אירוח ואוכל F
55 - בתי מלון ושירותי אירוח
56 - מסעדות ושירותי אוכל
- תחבורה, אחסנה ותקשורת G
60 - הובלה יבשתית
61 - הובלה ימית
62 - הובלה אווירית
63 - שירותים לתחבורה
64 - אחסנה, מגרשי חניה ומסופי מטען
65 - דואר ובלדרות
66 - תקשורת
- בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים H
67 - בנקאות ומוסדות פיננסיים אחרים
68 - ביטוח וקופות גמל
- נכסי דלא ניידי, פעילויות השכרה ושירותים עסקיים I
70 - פעילויות בנכסי-דלא-ניידי
71 - השכרה של מכונות וציוד ללא מפעיל ושל טובין אישיים וטובין למשק הבית
72 - שירותי מחשוב
73 - מחקר ופיתוח
74 - גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם
75 - פעילויות שמירה, אבטחה וניקיון
76 - פעילויות עסקיות אחרות
- מינהל ציבורי J
77 - מינהל ציבורי של המדינה
78 - מינהל הרשויות המקומיות
79 - המוסדות הלאומיים
- חינוך K
80 - חינוך
- שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד L
85 - שירותי בריאות
86 - שירותי רווחה וסעד
- שירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים M
90 - סילוק שפכים ואשפה ושירותי תברואה
91 - ארגונים קהילתיים וחברתיים
92 - (מרכזים קהילתיים (מתנ"סים
93 - שירותי דת
94 - פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט
95 - מספרות ומכוני יופי
96 - שירותי כביסה ושירותים אישיים לנמ"א
- שירותים למשק הבית על ידי פרטיים N
97 - שירותים למשק הבית על ידי פרטיים
- ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים O
99 - ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©