הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
ענפים לפי סדרים
- חקלאות A
02 - ייעור וגינון
03 - גידול בעלי חיים ותוצרתם
09 - משקים מעורבים ובלתי מסווגים
- תעשייה (כרייה וחרושת) B
11 - הפקת נפט גולמי וגז טבעי
12 - כריית מתכות ויהלומים
13 - כרייה וחציבה אחרות
15-14 - תעשיית מוצרי מזון
16 - תעשיית משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק
17 - תעשיית טקסטיל
18 - (תעשיית מוצרי הלבשה (פרט לסרוגים
19 - תעשיית נעליים, עור ומוצריו
20 - (תעשיית עץ ומוצריו (פרט לרהיטים
21 - תעשיית נייר ומוצריו
22 - הוצאה לאור ודפוס
23 - זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני
24 - תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים
25 - תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי
26 - תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים
27 - תעשיית מתכת בסיסית
28 - (תעשיית מוצרי מתכת (למעט מכונות וציוד
29 - תעשיית מכונות וציוד
30 - תעשיית מכונות למשרד, לחשבונאות ומחשבים
31 - תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל
32 - תעשיית רכיבים אלקטרוניים
33 - תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני
34 - תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי ומדעי
35 - תעשיית כלי הובלה
36 - תעשיית רהיטים
37 - תעשיית יהלומים
38 - תעשיית תכשיטים וחפצי חן וצורפות
39 - תעשיית מוצרים לנמ"א
- חשמל ומים C
41 - הפקת מים וחלוקתם
- בינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) D
46 - (עבודות הנדסה אזרחית (למעט בניית מבנים
- מסחר סיטוני וקמעוני, תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי E
51 - מסחר סיטוני (למעט כלי רכב ואופנועים)
52 - (מסחר קמעוני (למעט מכירה, אחזקה ותיקון של כלי רכב
53 - תיקונים של טובין לשימוש אישי וביתי
- שירותי אירוח ואוכל F
56 - מסעדות ושירותי אוכל
- תחבורה, אחסנה ותקשורת G
61 - הובלה ימית
62 - הובלה אווירית
63 - שירותים לתחבורה
64 - אחסנה, מגרשי חניה ומסופי מטען
65 - דואר ובלדרות
66 - תקשורת
- בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים H
68 - ביטוח וקופות גמל
- נכסי דלא ניידי, פעילויות השכרה ושירותים עסקיים I
71 - השכרה של מכונות וציוד ללא מפעיל ושל טובין אישיים וטובין למשק הבית
72 - שירותי מחשוב
73 - מחקר ופיתוח
74 - גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם
75 - פעילויות שמירה, אבטחה וניקיון
76 - פעילויות עסקיות אחרות
- מינהל ציבורי J
78 - מינהל הרשויות המקומיות
79 - המוסדות הלאומיים
- חינוך K
- שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד L
86 - שירותי רווחה וסעד
- שירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים M
91 - ארגונים קהילתיים וחברתיים
92 - (מרכזים קהילתיים (מתנ"סים
93 - שירותי דת
94 - פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט
95 - מספרות ומכוני יופי
96 - שירותי כביסה ושירותים אישיים לנמ"א
- שירותים למשק הבית על ידי פרטיים N
- ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים O