סקרי עסקים
1. מדדי מחירים
2. משרות פנויות ומגמות בעסקים
3. בניה (התחלות וגמר בניה) ומכירת דירות חדשות
4. תחבורה ותקשורת
5. הארחה
6. מדדי פדיון (מכירות) ברשתות שיווק
7. תעשייה
8. מחקר ופיתוח
9. חינוך (מוסדות ותלמידים)
10. חדשנות
11. איכות הסביבה לשנת 2017
12. פסולת ושפכים בתעשייה לשנת 2014
13. סקר פילנתרופיה של ישראלים (הכנסות מלכ"רים) 2015-2012
14. השקעות ישירות
15. סקר מוצרי השקעה במפעלי תעשייה 2013
16.סקר פעילות חברות רב-לאומיות (גלובליזציה) 2014-2015
17. מסחר בין-לאומי בשירותים 2015-2016 (שמו המוכר יותר "יבוא ויצוא שירותים")
18. מוצרים וחומרים בתעשייה 2014
19. סקר ייעודי יבוא 2014
20. ענפי הכלכלה לשנת 2014
21 מחזור
 
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©