סקרי משפחות / משקי בית
1. הוצאות משק בית
 
2. כוח אדם
 
3. אמון צרכנים
 
4. סקר חברתי
 
5. סקר המשך לסקר מקבלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ו
 
6. סקר פעילויות מחקר ופיתוח בקרב רופאים בשנת 2011
 
7. סקר משקי בית בישראל- סקר ארוך טווח
 
8. סקר מיומנויות
 
9. סקר ביטחון אישי
 
10. סקר שביעות רצון מהליך מעבר הגבול באמצעות דרכון ביומטרי
 
11. סקר שביעות רצון מתהליך הטיפול בבקשה להנפקת תעודות זהות ודרכונים
 
12. סקר עמדות עובדים
 
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©