רשימת הסקרים
הנחיות מנהליות לעבודת הסוקר
התחייבות על שמירת סודיות הנתונים
סקרי משפחות
1. הוצאות משק בית
2. כוח אדם
3. אמון צרכנים
4. סקר חברתי
5. סקר המשך לסקר מקבלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ו
6. סקר פעילויות מחקר ופיתוח בקרב רופאים בשנת 2011
סקרי מפקד
1. סקר האוכלוסין
סקרי עסקים
1. מדדי מחירים
2. משרות פנויות ומגמות בעסקים
3. בניה (התחלות וגמר בניה) ומכירת דירות חדשות
4. תחבורה ותקשורת
5. הארחה
6. מסחר יצוא ויבוא
7. תעשייה
8. מחקר ופיתוח
9. חינוך (מוסדות ותלמידים)
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©