המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 13/04/2014   
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - מאזן סחר חוץ, נטו,גירעון מסחרי
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - מאזן סחר חוץ, נטו,יבוא, לפי קבוצות סחורות נטו
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - מאזן סחר חוץ, נטו,יצוא, לפי קבוצות סחורות נטו(סיווג ענפי כלכלה 1993)
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - מאזן סחר חוץ, נטו,יצוא, לפי קבוצות סחורות נטו(סיווג ענפי כלכלה 2011)
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - יבוא סחורות,מוצרי צריכה לפי קבוצות סחורות
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - יבוא סחורות,מוצרי השקעה לפי קבוצות סחורות
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - יבוא סחורות,חומרי גלם לפי קבוצות סחורות
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011),יצוא חקלאי, ייעור ודיג ויצוא אחר, לפי ענפי כלכלה מקובצים
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011),יצוא תעשייתי וחרושת, כרייה וחציבה, לפי ענפי כלכלה מקובצים
 עודכן ב 13/4/2014סחר חוץ - יבוא לפי ייעוד כלכלי,נתונים לפי קבוצות סחורות
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),מספר משרות פנויות לפי ענפי כלכלה
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),מספר משרות פנויות לפי גודל עסק
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),משרות פנויות לפי ענפי כלכלה
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),משרות פנויות לפי גודל עסק
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי סיווג של משלח יד וענף כלכלי (אומדן מנופח),נתונים ברמה של 1 ו2 ספרות של סיווג משלח יד
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),כלל הענפים שבסקר
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),כרייה וחציבה, תעשייה וחרושת, B+C
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),חשמל ומים, D+E
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),בינוי , F
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),בניית מבנים ובניינים ועבודות בנייה מיוחדות, Fa
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),עבודות הנדסה אזרחית, Fb
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),מסחר סיטוני וקמעוני,תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים, G
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),שירותי אירוח ואוכל, I
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, H
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),מידע ותקשורת, J
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח, K
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),פעילויות בנדל"ן, שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים, שירותי
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),חינוך, P
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד, Q
 עודכן ב 13/4/2014משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),אמנויות, בידור פנאי ושירותים אחרים, R+S
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - תוצר מקומי גולמי,במחירי שוק מצד ההוצאה
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - תוצר מקומי גולמי,לפי ענפי כלכלה במחירי בסיס
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - תוצר מקומי גולמי,לפי שערי חליפין ולפי שווי כוח הקנייה
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - הוצאה לצריכה פרטית,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - הוצאה לצריכה ציבורית,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - השקעה גולמית מקומית,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - יצוא סחורות ושירותים,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - יבוא סחורות ושירותים,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - מועסקים ושעות עבודה של מועסקים,נתונים לפי ענפי כלכלה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
 עודכן ב 13/4/2014חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006) - תמורה לעבודת שכירים,סך תמורה לעבודת שכירים
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
9.06.2013 - סדרות חדשות בנושא - סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011)
18.03.2013 - נושא חדש - תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
19.02.2013 - סדרות חדשות בנושא - "עסקים ומסחר - עסקים- מדדי פדיון על פי נתוני מס ערך מוסף (לפי סיווג ענפי הכלכלה 2011)"
11.02.2013 - נושא חדש - סקר הערכות עסקים (סיווג ענפי כלכלה 2011)
7.02.2013 - נושא חדש - תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי (סיווג ענפי כלכלה 2011)
30.08.2012 - מערכת חדשה - "Pivot Table - שלב א' "
30.04.2012 - נושא חדש - "נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי"
11.09.2011 - נושא חדש - "סקר אמון הצרכנים"
12.05.2011 - נושא חדש - "סקר הערכות עסקים"
17.01.2011 - סדרות חדשות בנושא - "חקלאות - אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום"
30.12.2010 - סדרות חדשות בנושא - "מאזן התשלומים - יצוא של שירותים לפי סוגי שירות וענפי כלכלה"
16.05.2010 - סדרות חדשות בנושא - "איכות הסביבה , פסולת ,גזי חממה,חומרים מסוכנים"
13.04.2010 - סדרות חדשות בנושא - "תיירות ושירותי הארחה - תושבים היוצאים לחו"ל"
31.12.2009 - סדרות חדשות בנושא - "נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם- מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983"
20.10.2009 - נושא חדש - "משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות"
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה
  בינוי
  בריאות
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים (נתונים מ-2006)
  חשבונות לאומיים (נתונים מ-1995)
  חשבונות לאומיים (נתונים עד 1995)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סדר ציבורי
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©