המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 28/03/2017   
 עודכן ב 28/3/2017סחר חוץ - מאזן סחר חוץ, נטו,יצוא, לפי קבוצות סחורות נטו(סיווג ענפי כלכלה 1993)
 עודכן ב 28/3/2017סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 1993),יצוא חקלאי ויצוא אחר
 עודכן ב 28/3/2017סחר חוץ - יבוא לפי ייעוד כלכלי,נתונים לפי קבוצות סחורות
 עודכן ב 28/3/2017בינוי - התחלות בנייה,שטח לפי ייעוד בנייה
 עודכן ב 28/3/2017בינוי - התחלות בנייה,חדרים
 עודכן ב 28/3/2017בינוי - התחלות בנייה,דירות לפי מחוז
 עודכן ב 28/3/2017בינוי - גמר בנייה,שטח לפי ייעוד בנייה
 עודכן ב 28/3/2017בינוי - גמר בנייה,חדרים
 עודכן ב 28/3/2017בינוי - גמר בנייה,דירות לפי יוזם
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי אוטובוסים בקווים קבועים,תשומת עבודה
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי אוטובוסים בקווים קבועים,פדיון
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי אוטובוסים בקווים קבועים,מדדי פדיון
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי אוטובוסים בקווים קבועים,אוטובוסים, מקומות ישיבה, צריכת דלקים, נסועה (קילומטראז')
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי אוטובוסים בקווים קבועים,מדדי מחירים
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי רכבת,פדיון
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי רכבת,מדדי פדיון
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי רכבת,מדדי מחירים ליחדת תפוקה
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי רכבת,תנועת מטענים, לפי סוג מטען
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי רכבת,תשומות עבודה, החל בשנת 2004 כולל עובדי פיתוח
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי רכבת,תנועת נוסעים, לפי קטעי נסיעה(לפי חלוקה משנת 2012 )
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי שדות תעופה,תנועה אווירית לפי ההשתייכות הלאומית של חברת התעופה
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי שדות תעופה,תנועה אווירית בין-לאומית לפי חברות וסוג טיסה
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי שדות תעופה,תנועה אווירית בין-לאומית של נוסעים ומטוסים לפי נמלי תעופה
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי שדות תעופה,תנועה אווירית בין-לאומית של נוסעים נכנסים בטיסות שכר,לפי ההשתייכות של חברת התעופה ונמל היעד של הטיסה
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי שדות תעופה,תשומת עבודה
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי שדות תעופה,תנועה אווירית בין-לאומית של מטענים ודואר
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - תעבורה,רישום של כלי רכב
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי נמלים,פקידת אניות (עד 2005 - הפלגת אניות) ותנועת מטענים בנמלי הים בישראל
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי נמלים,תנועת מטענים בנמלי הים בישראל, לפי סוג עיקרי (טעינה, פריקה)
 עודכן ב 28/3/2017תחבורה ותקשורת - שירותי נמלים,תנועת נוסעים בנמלי הים בישראל
 עודכן ב 28/3/2017חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - תוצר מקומי גולמי,לפי ענפי כלכלה במחירי בסיס
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
19.09.2016 - סדרות חדשות בנושא - מחקר ופיתוח - מחקר ופיתוח עסקי- לפי מחוז עם METADATA ברמת תת-תת -תת נושא
03.04.2016 - נושא חדש - הוצאה לאומית
18.11.2015 - נושא חדש - מחקר ופיתוח
23.06.2014 - סדרות חדשות בנושא - סחר חוץ - מדדי המחירים בסחר חוץ - יצוא תעשייתי, לפי ענפי כלכלה
9.06.2013 - סדרות חדשות בנושא - סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011)
18.03.2013 - נושא חדש - תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
19.02.2013 - סדרות חדשות בנושא - "עסקים ומסחר - עסקים- מדדי פדיון על פי נתוני מס ערך מוסף (לפי סיווג ענפי הכלכלה 2011)"
11.02.2013 - נושא חדש - סקר הערכות עסקים (סיווג ענפי כלכלה 2011)
7.02.2013 - נושא חדש - תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי (סיווג ענפי כלכלה 2011)
30.08.2012 - מערכת חדשה - "Pivot Table - שלב א' "
30.04.2012 - נושא חדש - "נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי"
11.09.2011 - נושא חדש - "סקר אמון הצרכנים"
12.05.2011 - נושא חדש - "סקר הערכות עסקים"
17.01.2011 - סדרות חדשות בנושא - "חקלאות - אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום"
30.12.2010 - סדרות חדשות בנושא - "מאזן התשלומים - יצוא של שירותים לפי סוגי שירות וענפי כלכלה"
16.05.2010 - סדרות חדשות בנושא - "איכות הסביבה , פסולת ,גזי חממה,חומרים מסוכנים"
13.04.2010 - סדרות חדשות בנושא - "תיירות ושירותי הארחה - תושבים היוצאים לחו"ל"
31.12.2009 - סדרות חדשות בנושא - "נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם- מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983"
20.10.2009 - נושא חדש - "משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות"
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2013 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©