המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 13/10/2016   
 עודכן ב 13/10/2016בינוי - התחלות בנייה,דירות לפי מחוז
 עודכן ב 13/10/2016בינוי - גמר בנייה,דירות לפי יוזם
 עודכן ב 13/10/2016בינוי - סקר דירות חדשות למכירה,דירות שנמכרו ודירות למכירה סך הכל ולפי מחוז
 עודכן ב 13/10/2016בינוי - דירות, לפי שלבי בנייה: היתר בנייה, התחלת בנייה וגמר בנייה,מדדים, בסיס ממוצע 2005=100.0
 עודכן ב 13/10/2016תחבורה ותקשורת - תעבורה,רישום של כלי רכב
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - מדד אמון הצרכנים CCI (מאזן משוקלל),ערך המדד
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - השאלות המרכיבות את המדד,המצב הכלכלי של משק הבית ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - השאלות המרכיבות את המדד,המצב הכלכלי בישראל ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - השאלות המרכיבות את המדד,הציפיות לשינוי במספר המובטלים בישראל ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - השאלות המרכיבות את המדד,הסבירות שמשק הבית יחסוך כסף ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,שינוי במצב הכלכלי של משק הבית ב-12 החודשים האחרונים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,כוונה לרכישות גדולות ב-12 החודשים הבאים בהשוואה ל-12 החודשים האחרונים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,המצב הכלכלי הנוכחי של משק הבית
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,כוונות לקניית מכונית ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,כוונות לקניית בית או דירה למגורים, לנופש או להשכרה ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,כוונות להוציא סכומי כסף גדולים על שיפוצים של הבית ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על כלל המשק בישראל,שינוי במצב הכלכלי בישראל ב-12 החודשים האחרונים
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על כלל המשק בישראל,ציפיות לשינוי במדד המחירים לצרכן בשנה הנוכחית (נוסח השאלות 5.2, 5.3, 5.4 שונה החל בינואר 2012)
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על כלל המשק בישראל,האם עכשיו זמן מתאים לרכישות גדולות בהתחשב במצב הכלכלי במדינה
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - נתונים על כלל המשק בישראל,האם עכשיו זמן לחסוך בהתחשב במצב הכלכלי במדינה
 עודכן ב 13/10/2016סקר אמון הצרכנים - מדד אמון הצרכנים היחסי (ממוצע מרס 2011 עד פברואר 2012 = 100),ערך המדד
 עודכן ב 13/10/2016חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - תוצר מקומי גולמי,במחירי שוק מצד ההוצאה
 עודכן ב 13/10/2016חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - תוצר מקומי גולמי,לפי ענפי כלכלה במחירי בסיס
 עודכן ב 13/10/2016חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - הוצאה לצריכה פרטית,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/10/2016חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - הוצאה לצריכה ציבורית,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/10/2016חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - השקעה גולמית מקומית,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/10/2016חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - יצוא סחורות ושירותים,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/10/2016חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - יבוא סחורות ושירותים,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 13/10/2016חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - מועסקים ושעות עבודה של מועסקים,נתונים לפי ענפי כלכלה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
 עודכן ב 13/10/2016חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - תמורה לעבודת שכירים,סך תמורה לעבודת שכירים
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
19.09.2016 - סדרות חדשות בנושא - מחקר ופיתוח - מחקר ופיתוח עסקי- לפי מחוז עם METADATA ברמת תת-תת -תת נושא
03.04.2016 - נושא חדש - הוצאה לאומית
18.11.2015 - נושא חדש - מחקר ופיתוח
23.06.2014 - סדרות חדשות בנושא - סחר חוץ - מדדי המחירים בסחר חוץ - יצוא תעשייתי, לפי ענפי כלכלה
9.06.2013 - סדרות חדשות בנושא - סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011)
18.03.2013 - נושא חדש - תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
19.02.2013 - סדרות חדשות בנושא - "עסקים ומסחר - עסקים- מדדי פדיון על פי נתוני מס ערך מוסף (לפי סיווג ענפי הכלכלה 2011)"
11.02.2013 - נושא חדש - סקר הערכות עסקים (סיווג ענפי כלכלה 2011)
7.02.2013 - נושא חדש - תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי (סיווג ענפי כלכלה 2011)
30.08.2012 - מערכת חדשה - "Pivot Table - שלב א' "
30.04.2012 - נושא חדש - "נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי"
11.09.2011 - נושא חדש - "סקר אמון הצרכנים"
12.05.2011 - נושא חדש - "סקר הערכות עסקים"
17.01.2011 - סדרות חדשות בנושא - "חקלאות - אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום"
30.12.2010 - סדרות חדשות בנושא - "מאזן התשלומים - יצוא של שירותים לפי סוגי שירות וענפי כלכלה"
16.05.2010 - סדרות חדשות בנושא - "איכות הסביבה , פסולת ,גזי חממה,חומרים מסוכנים"
13.04.2010 - סדרות חדשות בנושא - "תיירות ושירותי הארחה - תושבים היוצאים לחו"ל"
31.12.2009 - סדרות חדשות בנושא - "נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם- מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983"
20.10.2009 - נושא חדש - "משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות"
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©