המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 11/12/2017   
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - מדד אמון הצרכנים CCI (מאזן משוקלל),ערך המדד
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - השאלות המרכיבות את המדד,המצב הכלכלי של משק הבית ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - השאלות המרכיבות את המדד,המצב הכלכלי בישראל ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - השאלות המרכיבות את המדד,הציפיות לשינוי במספר המובטלים בישראל ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - השאלות המרכיבות את המדד,הסבירות שמשק הבית יחסוך כסף ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,שינוי במצב הכלכלי של משק הבית ב-12 החודשים האחרונים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,כוונה לרכישות גדולות ב-12 החודשים הבאים בהשוואה ל-12 החודשים האחרונים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,המצב הכלכלי הנוכחי של משק הבית
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,כוונות לקניית מכונית ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,כוונות לקניית בית או דירה למגורים, לנופש או להשכרה ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על משקי בית,כוונות להוציא סכומי כסף גדולים על שיפוצים של הבית ב-12 החודשים הבאים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על כלל המשק בישראל,שינוי במצב הכלכלי בישראל ב-12 החודשים האחרונים
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על כלל המשק בישראל,ציפיות לשינוי במדד המחירים לצרכן בשנה הנוכחית (נוסח השאלות 5.2, 5.3, 5.4 שונה החל בינואר 2012)
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על כלל המשק בישראל,האם עכשיו זמן מתאים לרכישות גדולות בהתחשב במצב הכלכלי במדינה
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - נתונים על כלל המשק בישראל,האם עכשיו זמן לחסוך בהתחשב במצב הכלכלי במדינה
 עודכן ב 11/12/2017סקר אמון הצרכנים - מדד אמון הצרכנים היחסי (ממוצע מרס 2011 עד פברואר 2012 = 100),ערך המדד
 עודכן ב 11/12/2017אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) - חשמל,ייצור חשמל לפי יצרן וסוג אנרגיה
 עודכן ב 11/12/2017אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) - חשמל,צריכת דלקים לייצור חשמל לפי יצרן ודלק
 עודכן ב 11/12/2017אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) - חשמל,אספקת חשמל לפי יעד
 עודכן ב 11/12/2017אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) - חשמל,מספר צרכנים לפי יעד
 עודכן ב 11/12/2017אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) - חשמל,כושר ייצור חשמל מותקן לפי יצרן וסוג טכנולוגיה
 עודכן ב 11/12/2017אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) - חשמל,ייצור חשמל בפסגת העומס
 עודכן ב 11/12/2017אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) - חשמל,רשת הולכה
 עודכן ב 11/12/2017אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) - חשמל,אובדנים באספקת חשמל
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
12.11.2017 - נושא חדש - הוצאה לאומית לרווחה
19.09.2016 - סדרות חדשות בנושא - מחקר ופיתוח - מחקר ופיתוח עסקי- לפי מחוז עם METADATA ברמת תת-תת -תת נושא
03.04.2016 - נושא חדש - הוצאה לאומית
18.11.2015 - נושא חדש - מחקר ופיתוח
23.06.2014 - סדרות חדשות בנושא - סחר חוץ - מדדי המחירים בסחר חוץ - יצוא תעשייתי, לפי ענפי כלכלה
9.06.2013 - סדרות חדשות בנושא - סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011)
18.03.2013 - נושא חדש - תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
19.02.2013 - סדרות חדשות בנושא - "עסקים ומסחר - עסקים- מדדי פדיון על פי נתוני מס ערך מוסף (לפי סיווג ענפי הכלכלה 2011)"
11.02.2013 - נושא חדש - סקר הערכות עסקים (סיווג ענפי כלכלה 2011)
7.02.2013 - נושא חדש - תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי (סיווג ענפי כלכלה 2011)
30.08.2012 - מערכת חדשה - "Pivot Table - שלב א' "
30.04.2012 - נושא חדש - "נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי"
11.09.2011 - נושא חדש - "סקר אמון הצרכנים"
12.05.2011 - נושא חדש - "סקר הערכות עסקים"
17.01.2011 - סדרות חדשות בנושא - "חקלאות - אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום"
30.12.2010 - סדרות חדשות בנושא - "מאזן התשלומים - יצוא של שירותים לפי סוגי שירות וענפי כלכלה"
16.05.2010 - סדרות חדשות בנושא - "איכות הסביבה , פסולת ,גזי חממה,חומרים מסוכנים"
13.04.2010 - סדרות חדשות בנושא - "תיירות ושירותי הארחה - תושבים היוצאים לחו"ל"
31.12.2009 - סדרות חדשות בנושא - "נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם- מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983"
20.10.2009 - נושא חדש - "משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות"
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2013 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©