עודכן ב 21/08/2013 לעמוד הנושא לעמוד הנושא חינוך למידע בנושא מידע
IMF לאתר
  • בתי ספר, כיתות ותלמידים
  • סטודנטים באוניברסיטאות
  • מקבלי תארים בהשכלה גבוהה
  • ילדים עם צרכים מיוחדים בדרגי החינוך השונים
  • נבחנים בבחינות בגרות לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות
  • הישגים של תלמידי כיתות ה,ח בבחינות מייצב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) לפי תכונות נבחרות (ציון ממוצע)
  • נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות וזכאים לתעודה
  • תלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©