עודכן ב 22/10/2018 לעמוד הנושא לעמוד הנושא הוצאה לאומית למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • הוצאה לאומית לחינוך - מימון הוצאות החינוך ללא בלאי
 • הוצאה לאומית לחינוך - הוצאות הממשלה, הרשויות המקומיות והמלכ"רים על שירותי חינוך,לפי סוג הוצאה
 • הוצאה לאומית לחינוך,לפי סוג הוצאה ודרג חינוך
 • הוצאה לאומית לחינוך,לפי מגזר מבצע ומגזר מממן
 • הוצאה לאומית למו"פ אזרחי - לפי מגזר מבצע
 • הוצאה לאומית למו"פ אזרחי - לפי מגזר מבצע ומגזר מממן
 • הוצאה לאומית למו"פ אזרחי - לפי מגזר מבצע וסוג הוצאה
 • הוצאה לאומית למו"פ אזרחי - מימון מו"פ אזרחי ע"י משרדי ממשלה, לפי יעד
 • הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע
 • הוצאה לאומית לבריאות, לפי סוג הוצאה ושירות
 • הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מממן
 • הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר
 • הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט
 • הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט ,לפי מגזר מבצע ומגזר מממן ולפי סוג הוצאה ופעילות
 • הוצאה לאומית לרווחה
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©