(Really Simple Syndication) RSS - עדכוני המאגר מגיעים אליכם ב
המאגר הלמ"ס מאפשר לכם, הגולשים בהמאגר הלמ"ס, ליהנות מהאפשרות לקבל את כל התכנים החשובים לכם באופן אוטומטי ישירות למחשב האישי. באמצעות טכנולוגיית RSS תוכלו לראות את הכותרות המתעדכנות באתר בהתאם להעדפות האישיות שלכם, מבלי לשוטט ולחפש תכנים חדשים.
איך זה עובד?
תוכנת RSS Reader צוברת את קובצי ה-RSS, מנתחת אלו תכנים חדשים נוספו באתר ומזינה למחשב שלכם את הכותרת החדשה והקישור בהתאם.
שלב ראשון: הורדת תוכנת RSS Reader
יש להוריד תוכנת RSS Reader, שתקרא את ערוצי התוכן שהגדרתם ותעביר אותם מהאתרים שבחרתם אל המחשב שלכם. תוכנה מסוג זה אפשר להוריד באתרים רבים ברשת ללא תשלום.
להורדת תוכנת RSS Reader
שלב שני: הגדרת ערוצי תוכן
יש להגדיר את מדורי התוכן אשר מעניינים אתכם, על ידי העתקת כתובת ערוץ ה-RSS מרשימת הקישורים המצורפת והדבקתו בתוכנה.
שלב שלישי: צפייה במידע
התוכנה בודקת אחת לכמה דקות האם נעשו עדכונים במדורי התוכן שבחרתם. בכל עת תוכלו לצפות בכותרות החדשות, ולבחור אם לגלוש לידיעות או לכתבות המלאות.
להלן הקישורים למידע ב-RSS
עדכונים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי כתובת הקישור
עדכונים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי-כללי http://www.cbs.gov.il//ts/databank/databank_rss.rss
עדכונים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי-לפי נושאים כתובת הקישור
אוכלוסייה http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=2
איכות הסביבה http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=38
אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=42
בינוי http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=44
בריאות http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=4
הוצאה לאומית http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=40
חינוך http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=21
חקלאות http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=12
חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=37
חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=66
מאזן התשלומים http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=7
מדדי איכות חיים http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=45
מחקר ופיתוח http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=39
משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=26
משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=35
נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=11
סחר חוץ http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=8
סקר אמון הצרכנים http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=28
סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=31
סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=34
עסקים ומסחר http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=16
פשיעה ומשפט http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=18
תאונות דרכים http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=20
תחבורה ותקשורת http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=17
תיירות ושירותי הארחה http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=27
תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=33
תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=23
תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993) http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=13
תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 ) http://www.cbs.gov.il/ts/databank/databank_topic_rss.rss?cd=36
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©