(Errata) תיקוני טעויות
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הרשויות המקומיות בישראל    Local Authorities in Israel
2008 
  שם לוח/מבוא/נספח/תרשים שם פרק מספר פרק מתוקן מיום
Excel קובץ נתונים נתוני הרשויות המקומיות 1 28/12/2010
Excel קובץ נתונים לעיבוד נתוני הרשויות המקומיות 1 28/12/2010
Excel תל אביב-יפו פרופיל עיריות 7 28/12/2010
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©