(Errata) תיקוני טעויות
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הרשויות המקומיות בישראל    Local Authorities in Israel
2014 
  שם לוח/מבוא/נספח/תרשים שם פרק מספר פרק מתוקן מיום
Excel 11.משך זמן ההגעה למקום העבודה העיקרי ועמדות כלפי משך זמן ההגעה לעבודה, בערים המונות 100,000 תושבים ויותר בני 20 ומעלה על פי ממצאי הסקר החברתי 2014 (בערים המונות 100,000 תושבים ויותר) 7 11/09/2016
Excel 14.אמצעי הגעה לעבודה, בערים המונות 100,000 תושבים ויותר בני 20 ומעלה על פי ממצאי הסקר החברתי 2014 (בערים המונות 100,000 תושבים ויותר) 7 11/09/2016
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©