הדיור בישראל
נתונים מסקר הוצאות משק הבית
2012-1997 
פרסום מספר: 1589
פורסם: 28/01/2015  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה מלאה להדפסה גרסה מלאה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים, שיטות מחקר
מעבר על    
מעבר אללוחות רב-שנתיים - 2012-1997    
מעבר אללוחות לשנת 2012    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים, שיטות מחקר
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
נספח   Word
הערות הסבר   Word
לוחות רב-שנתיים - 2012-1997   Zip
אחוז הגרים בדירות בבעלות בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 1.1. Excel
אחוז הגרים בדירות שכורות בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 1.2. Excel
אחוז הגרים בדירות בבעלות, לפי קבוצות גיל ומצב משפחתי של ראש משק הבית 1.3. Excel
אחוז הגרים בדירות שכורות, לפי קבוצות גיל ומצב משפחתי של ראש משק הבית 1.4. Excel
אחוז הגרים בדירות בבעלות ביישובים עירוניים, בערים המונות מעל 100,000 תושבים, ביישובים לא-יהודיים וביישובים כפריים 1.5. Excel
אחוז הגרים בדירות שכורות ביישובים עירוניים, בערים המונות מעל 100,000 תושבים, וביישובים כפריים 1.6. Excel
שווי של דירות בבעלות ביישובים עירוניים, בערים המונות מעל 100,000 תושבים, ביישובים לא-יהודיים וביישובים כפריים 1.7. Excel
אחוז בעלות על דירה, לפי חמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית ומספר דירות בבעלות (2012-2003) 1.8. Excel
הרכב הכנסות משק בית, לפי מספר דירות בבעלות (2012-2003) 1.9. Excel
אחוז ההוצאה לדיור מסך ההוצאה לתצרוכת, לגרים בדירות בבעלות, בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 1.10. Excel
אחוז ההוצאה לדיור מסך ההוצאה לתצרוכת, לגרים בדירות שכורות, בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 1.11. Excel
אחוז משלמי משכנתא, בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 1.12. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות לשנת 2012   Zip
נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית -גרים בדירות בבעלותם 2.1. Excel
נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית -גרים בדירות שכורות 2.2. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - גרים בדירות בבעלותם 2.3. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - גרים בדירות שכורות 2.4. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - גרים בדירות בבעלותם 2.5. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - גרים בדירות שכורות 2.6. Excel
נתונים נבחרים על דיור - ביישובים עירוניים, בערים המונות מעל 100,000 תושבים, ביישובים לא יהודיים וביישובים כפריים - גרים בדירות בבעלותם 2.7. Excel
נתונים נבחרים על דיור - ביישובים עירוניים, בערים המונות מעל 100,000 תושבים, וביישובים כפריים - גרים בדירות שכורות 2.8. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי קבוצת אוכלוסייה וארץ לידה של ראש משק הבית -גרים בדירות בבעלותם 2.9. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי קבוצת אוכלוסייה וארץ לידה של ראש משק הבית -גרים בדירות שכורות 2.10. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי סוג משק בית - גרים בדירות בבעלותם 2.11. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי סוג משק בית - גרים בדירות שכורות 2.12. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר חדרים בדירה - גרים בדירות בבעלותם 2.13. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר חדרים בדירה - גרים בדירות שכורות 2.14. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2410-4426
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©