מדדי חקלאות -סביבה
2015-2000
 
פרסום מספר: 1714
פורסם: 28/10/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
מעבר על    
מעבר אלפרק 1: מאזן יסודות הזנה לצומח בחקלאות    
מעבר אלפרק 2: פליטות אמוניה מחקלאות    
מעבר אלפרק 3: פליטות גזי חממה מחקלאות    
מעבר אלפרק 4: שימוש במים לחקלאות    
מעבר אלפרק 5: חומרי הדברה בחקלאות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
פרק 1: מאזן יסודות הזנה לצומח בחקלאות   Zip
מאזן יסודות הזנה לצומח בחקלאות   Word
א. מאזן החנקן בקרקע, 2015-2000   Excel
ב. מאזן הזרחן בקרקע, 2015-2000   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: פליטות אמוניה מחקלאות   Zip
פליטות אמוניה מחקלאות   Word
ג. פליטות אמוניה ממשק החי בחקלאות, לפי מקור, 2015-2000   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: פליטות גזי חממה מחקלאות   Zip
פליטות גזי חממה מחקלאות   Word
ד. פליטות גזי חממה מחקלאות בישראל, 2015-2003   Excel
ה. חלקה של החקלאות מהתוצר המקומי ומהפליטות של גזי החממה במדינות נבחרות, 2014   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: שימוש במים לחקלאות   Zip
שימוש במים לחקלאות   Word
ו. צריכת מים כוללת ובחקלאות, לפי סוג, 2015-2000   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: חומרי הדברה בחקלאות   Zip
חומרי הדברה בחקלאות   Word
ז. חומרי הדברה פעילים שנמכרו לחקלאות, לפי יעד שימוש, 2013-2008   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2414-2743
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©