המשרד לביטחון הפנים
The Ministry of Public Securityמדינת ישראל
State of Israelהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
Central Bureau of Statistics
 סקר ביטחון אישי
2016 
פרסום מספר: 1702
פורסם: 21/01/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה מלאה להדפסה גרסה מלאה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
    מהימנות האומדנים
    שלוש שנות סקר - אפשרויות ושימושים
שאלון - סקר ביטחון אישי, 2016
מעבר על    
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
    מהימנות האומדנים
    שלוש שנות סקר - אפשרויות ושימושים
שאלון - סקר ביטחון אישי, 2016
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
שאלון סקר ביטחון אישי, 2016   Pdf
לוחות   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה וקבוצת אוכלוסייה, 2016 1.1. Excel
נפגעי עבריינות יהודים בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ומידת דתיות, 2016 1.2. Excel
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה, גיל ומין, 2016 1.3. Excel
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ורמת השכלה, 2016 1.4. Excel
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ודיווח למשטרה, 2016 1.5. Excel
נפגעי עברת אלימות או איום באלימות, בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג הנזק שנגרם ופנייה לגורמים שונים, 2016 1.6. Excel
נפגעי עברת הטרדה מינית, בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג הנזק שנגרם ופנייה לגורמים שונים, 2016 1.7. Excel
נפגעי עברה מקוונת, בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ופנייה לגורמים שונים, 2016 1.8. Excel
משקי בית נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה, 2016 2.1. Excel
משקי בית נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ולפי מחוז ויישוב מגורים, 2016 2.2. Excel
משקי בית נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ודיווח למשטרה, 2016 2.3. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה וקבוצת אוכלוסייה, 2016 3.1. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה והמקום שבו התבצעה העברה, 2016 3.2. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ודיווח למשטרה, 2016 3.3. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ופנייה לגורמים שונים, 2016 3.4. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ומספר הפעמים שנפגעו, 2016 3.5. Excel
תחושת ביטחון אישי - "מרגיש בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה", לפי גיל ומין, 2016 4.1.1. Excel
תחושת ביטחון אישי - "מרגיש בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה", לפי מחוז ויישוב מגורים, 2016 4.1.2. Excel
תחושת ביטחון אישי - "חושש להיפגע מאלימות באזור המגורים", לפי גיל ומין, 2016 4.2.1. Excel
תחושת ביטחון אישי - "חושש להיפגע מאלימות באזור המגורים", לפי מחוז ויישוב מגורים, 2016 4.2.2. Excel
תחושת ביטחון אישי - "באופן כללי, חש ביטחון אישי באזור המגורים", לפי גיל ומין, 2016 4.3.1. Excel
תחושת ביטחון אישי - "באופן כללי, חש ביטחון אישי באזור המגורים", לפי מחוז ויישוב מגורים, 2016 4.3.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2519-6308
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©