המשרד לביטחון הפנים
The Ministry of Public Securityמדינת ישראל
State of Israelהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
Central Bureau of Statistics
 סקר ביטחון אישי
2016 
פרסום מספר: 1702
פורסם: 21/01/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
    מהימנות האומדנים
    שלוש שנות סקר - אפשרויות ושימושים
שאלון - סקר ביטחון אישי, 2016
מעבר על    
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
    מהימנות האומדנים
    שלוש שנות סקר - אפשרויות ושימושים
שאלון - סקר ביטחון אישי, 2016
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
שאלון סקר ביטחון אישי, 2016   Pdf
לוחות   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה וקבוצת אוכלוסייה, 2016 1.1. Excel
נפגעי עבריינות יהודים בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ומידת דתיות, 2016 1.2. Excel
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה, גיל ומין, 2016 1.3. Excel
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ורמת השכלה, 2016 1.4. Excel
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ודיווח למשטרה, 2016 1.5. Excel
נפגעי עברת אלימות או איום באלימות, בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג הנזק שנגרם ופנייה לגורמים שונים, 2016 1.6. Excel
נפגעי עברת הטרדה מינית, בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג הנזק שנגרם ופנייה לגורמים שונים, 2016 1.7. Excel
נפגעי עברה מקוונת, בני 20 ומעלה, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ופנייה לגורמים שונים, 2016 1.8. Excel
משקי בית נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה, 2016 2.1. Excel
משקי בית נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ולפי מחוז ויישוב מגורים, 2016 2.2. Excel
משקי בית נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ודיווח למשטרה, 2016 2.3. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה וקבוצת אוכלוסייה, 2016 3.1. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה והמקום שבו התבצעה העברה, 2016 3.2. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ודיווח למשטרה, 2016 3.3. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ופנייה לגורמים שונים, 2016 3.4. Excel
משקי בית עם ילדים נפגעי עבריינות, ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ומספר הפעמים שנפגעו, 2016 3.5. Excel
תחושת ביטחון אישי - "מרגיש בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה", לפי גיל ומין, 2016 4.1.1. Excel
תחושת ביטחון אישי - "מרגיש בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה", לפי מחוז ויישוב מגורים, 2016 4.1.2. Excel
תחושת ביטחון אישי - "חושש להיפגע מאלימות באזור המגורים", לפי גיל ומין, 2016 4.2.1. Excel
תחושת ביטחון אישי - "חושש להיפגע מאלימות באזור המגורים", לפי מחוז ויישוב מגורים, 2016 4.2.2. Excel
תחושת ביטחון אישי - "באופן כללי, חש ביטחון אישי באזור המגורים", לפי גיל ומין, 2016 4.3.1. Excel
תחושת ביטחון אישי - "באופן כללי, חש ביטחון אישי באזור המגורים", לפי מחוז ויישוב מגורים, 2016 4.3.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2519-6308
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©