משרד החינוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 תלמידי כיתות יב,
נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה,
לפי יישוב מגורים
2012 
פרסום מספר: 1639
פורסם: 31/08/2016  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    אוכלוסייה
    שיטה ומקורות הנתונים
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
מ פ ו ת (השנה 2012 המצוינת במפות היא שנת הלימודים תשע"ב - 2011/12)    
מעבר אלתלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות ביישובים שבהם 20,000 תושבים ויותר - חינוך עברי וערבי, 2012    
מעבר אלתלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות בערים שבהן 100,000 תושבים ויותר, לפי הרמה החברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי) - חינוך עברי, 2012    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלחלק א: תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה - נתונים כלליים
פרק 1: שיעורים כוללים של למידה בכיתות יב ושל זכאות לתעודת בגרות
   
מעבר אלפרק 2: תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, תשע"ב    
מעבר אלחלק ב: תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, תשע"ב    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    אוכלוסייה
    שיטה ומקורות הנתונים
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
   מ פ ו ת (השנה 2012 המצוינת במפות היא שנת הלימודים תשע"ב - 2011/12)  
תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות ביישובים שבהם 20,000 תושבים ויותר - חינוך עברי וערבי, 2012   Zip
תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות ביישובים שבהם 20,000 תושבים ויותר, 2012   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות בערים שבהן 100,000 תושבים ויותר, לפי הרמה החברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי) - חינוך עברי, 2012   Zip
הערות הסבר למפות 14-2   Word
ירושלים: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי אזור מגורים (אזור סטטיסטי) ופיקוח, 2012   Pdf
ירושלים: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
תל אביב-יפו: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
חיפה: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
ראשון לציון: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
אשדוד: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
אשקלון: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
באר שבע: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
בת ים: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
חולון: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
נתניה: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
פתח תקווה: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
רחובות: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
רמת גן: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים (אזור סטטיסטי), 2012   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
   ל ו ח ו ת  
חלק א: תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה - נתונים כלליים
פרק 1: שיעורים כוללים של למידה בכיתות יב ושל זכאות לתעודת בגרות
  Zip
שיעורים כוללים של למידה בכיתות יב ושל זכאות לתעודת בגרות, לפי מגזר ומחזור לימודים 1. Excel
שיעורים כוללים של זכאות לתעודת בגרות, לפי מגזר, מחוז מגורים ומחזור לימודים 2. Excel
שיעורים כוללים של זכאות לתעודת בגרות, לפי יישוב מגורים ומחזור לימודים - חינוך עברי 3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, תשע"ב   Zip
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה - חינוך עברי וערבי 4. Excel
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, לפי מגזר 5. Excel
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לפי תכונות נבחרות - חינוך עברי 6. Excel
לא-זכאים לתעודת בגרות שעמדו בבחינה אחת לפחות, לפי מספר יחידות הלימוד שצברו ולפי תכונות נבחרות - חינוך עברי 7. Excel
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לפי תכונות נבחרות - חינוך ערבי 8. Excel
לא-זכאים לתעודת בגרות שעמדו בבחינה אחת לפחות, לפי מספר יחידות הלימוד שצברו ולפי תכונות נבחרות - חינוך ערבי 9. Excel
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לפי מגזר ולפי אשכול חברתי-כלכלי של יישוב המגורים 10. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חלק ב: תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, תשע"ב   Zip
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים ופיקוח - חינוך עברי 11. Excel
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לפי יישוב מגורים ומגזר 12. Excel
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים ותכונות נבחרות - חינוך עברי וערבי 13. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0792-8076
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©