תאונות דרכים עם נפגעים
ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES
2016
חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
PART II: Accidents on Non-Urban Roads 
פרסום מספר: 1692
פורסם: 23/08/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, מונחים, הגדרות והסברים, שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, מונחים, הגדרות והסברים, שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
ל ו ח ו ת   Zip
תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי "ת"ד") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, לא כולל אזור יהודה והשומרון, לפי דרך וקטע 1. Excel
תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי "ת"ד") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, לא כולל אזור יהודה והשומרון, לפי דרך, קטע וק"מ 2. Excel
תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי "ת"ד") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, באזור יהודה והשומרון, לפי דרך וקטע 3. Excel
תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי "ת"ד") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, באזור יהודה והשומרון, לפי דרך, קטע וק"מ 4. Excel
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, לא כולל אזור יהודה והשומרון, לפי דרך וקטע 5. Excel
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, לא כולל אזור יהודה והשומרון, לפי דרך, קטע וק"מ 6. Excel
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות באזור יהודה והשומרון, לפי דרך וקטע 7. Excel
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות באזור יהודה והשומרון, לפי דרך, קטע וק"מ 8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333 - 6107
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©