המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 המשך לימודים ועבודה חמש שנים לאחר קבלת תואר ראשון
בוגרי האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בתשס"ו 
פרסום מספר: 1577
פורסם: 06/11/2014  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות וסיווגים
    שיטות (מתודולוגיה)
שאלון הסקר
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות וסיווגים
    שיטות (מתודולוגיה)
שאלון הסקר
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
שאלון הסקר   Word
ל ו ח ו ת   Zip
הערות הסבר   Word
מקבלי תואר ראשון, לפי סוג מוסד לימודים ותחום לימוד, ולפי מין וקבוצת אוכלוסייה 1. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי סוג מוסד לימודים ותחום לימוד, ולפי המשך לימודים אקדמיים - שנתיים וחמש שנים לאחר קבלת התואר 2. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי סוג מוסד לימודים ותחום לימוד, ולפי המשך לימודים אקדמיים 3. Excel
מקבלי תואר ראשון שהמשיכו ללימודי תואר שני, לפי תחום לימוד וסוג מוסד לימודים לתואר ראשון, ולפי סוג מוסד לימודים לתואר שני 4. Excel
מקבלי תואר ראשון שהמשיכו ללימודי תואר שני, לפי תחום לימוד לתואר שני, סוג מוסד לימודים לתואר ראשון ומצב לימודים במועד הסקר, ולפי מין 5. Excel
מקבלי תואר ראשון שהמשיכו ללימודי תואר שני, לפי תחום לימוד לתואר ראשון ותחום לימוד לתואר שני 6. Excel
מקבלי תואר ראשון שלא המשיכו בלימודים אקדמיים, לפי תחום לימוד וסוג מוסד לימודים, ולפי כוונה להמשיך בלימודים אקדמיים 7. Excel
מקבלי תואר ראשון שקיבלו תואר שני, לפי תחום לימוד לתואר שני וסוג מוסד לימודים לתואר ראשון, ולפי כוונה להמשיך בלימודים אקדמיים 8. Excel
מקבלי תואר ראשון שהמשיכו בלימודים אקדמיים, ומהם שלמדו לתואר שני, לפי תחום לימוד לתואר ראשון, ולפי סיבות נבחרות להמשך לימודים 9. Excel
מקבלי תואר ראשון שהמשיכו בלימודים אקדמיים, ומהם שלמדו לתואר שני, לפי תחום לימודי ההמשך, ולפי סיבות נבחרות להמשך לימודים 10. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי סוג מוסד לימודים ותחום לימוד לתואר ראשון, ומהם שהמשיכו ללימודי תואר שני, לפי סוג מוסד לימודים ותחום לימוד לתואר שני, ולפי מדדי שביעות רצון מההוראה ומסביבת ההוראה 11. Excel
מקבלי תואר ראשון שהמשיכו ללימודי תואר שני, לפי תחום לימוד לתואר שני ומצב לימודים במועד הסקר, ולפי מדדי שביעות רצון מההוראה ומסביבת ההוראה 12. Excel
מקבלי תואר ראשון שהמשיכו ללימודי תואר שני, לפי תחום לימוד לתואר שני, ולפי מדדים לשיפור כישורים בעקבות לימודי התואר השני 13. Excel
מקבלי תואר ראשון שקיבלו תואר שני, לפי תחום לימוד לתואר שני, לפי מדדים לשיפור תעסוקתי בעקבות לימודי התואר השני, ולפי מין 14. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי תחום לימוד, לפי השתתפות בהכשרה מקצועית במסגרת מקום העבודה לאחר קבלת התואר, ולפי סוג מוסד לימודים לתואר ראשון, מין וקבוצת אוכלוסייה 15. Excel
מקבלי תואר ראשון שהמשיכו ללימודים לא אקדמיים, לפי סוג מוסד לימודים לתואר ראשון, לפי סיבות להמשך לימודים, ולפי מדדים לשיפור תעסוקתי בעקבות לימודי ההמשך 16. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי סוג מוסד לימודים ותחום לימוד, ולפי עבודה ולימודים במועד הסקר - שנתיים וחמש שנים לאחר קבלת התואר 17. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי תחום לימוד, ולפי עבודה ולימודים במועד הסקר - שנתיים וחמש שנים לאחר קבלת התואר 18. Excel
מקבלי תואר ראשון שעבדו במועד הסקר, לפי תחום לימוד לתואר האחרון שקיבלו וקשר בין העבודה ללימודים, ולפי מדדי שביעות רצון מהעבודה 19. Excel
מקבלי תואר ראשון שעבדו במועד הסקר, לפי תחום לימוד לתואר ראשון, ולפי ענף כלכלי (סיווג 1993) - שנתיים וחמש שנים לאחר קבלת התואר 20. Excel
מקבלי תואר ראשון שעבדו במועד הסקר, לפי סוג מוסד לימודים ותחום לימוד לתואר ראשון, ולפי ענף כלכלי (סיווג 1993) 21. Excel
מקבלי תואר ראשון שעבדו במועד הסקר, לפי סוג מוסד לימודים ותחום לימוד לתואר ראשון, ולפי משלח יד (סיווג 1994) - שנתיים וחמש שנים לאחר קבלת התואר 22. Excel
מקבלי תואר ראשון שעבדו במועד הסקר, לפי תחום לימוד לתואר ראשון, ולפי משלח יד (סיווג 1994) - שנתיים וחמש שנים לאחר קבלת התואר 23. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2409-5362
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©