המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה
תשס"ז 
פרסום מספר: 1348
פורסם: 14/01/2009  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - ממצאים עיקריים, מקור הנתונים, האוכלוסייה והמועד, הגדרות, סיווגים והסברים
מעבר על    
מעבר אלת ר ש י מ י ם    
מעבר אלאוניברסיטאות    
מעבר אלהאוניברסיטה הפתוחה    
מעבר אלמכללות אקדמיות    
מעבר אלמכללות אקדמיות לחינוך    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - ממצאים עיקריים, מקור הנתונים, האוכלוסייה והמועד, הגדרות, סיווגים והסברים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
ת ר ש י מ י ם   Zip
סטודנטים בשנה א ומקבלי תארים מהאוניברסיטאות 1.  
אחוז הנשים בין הסטודנטים בשנה א ומקבלי התארים מהאוניברסיטאות 2.  
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד 3.  
מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד 4.  
מקבלי תואר שלישי מהאוניברסיטאות, לפי תחומי לימוד נבחרים 5.  
אחוז הנשים בין מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד 6.  
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר ומין 7.  
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי קבוצת גיל ותואר 8.  
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי קבוצת אוכלוסייה, מוצא (יהודים) ותואר 9.  
מקבלי תואר ראשון, לפי קבוצת גיל ומוסד 10.  
מקבלי תואר ראשון, לפי קבוצת אוכלוסייה ומוסד 11.  
חזרה לתוכן הפרסום
אוניברסיטאות   Zip
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי מין, תואר, מוסד ותחום לימוד 1. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, מין ומוסד 2. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר ותחום לימוד 3. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי מוסד, תואר, תחום לימוד ומין, תשס"ז 4. Excel
אחוז הנשים בין מקבלי התארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, תחום לימוד ומוסד, תשס"ז 5. Excel
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד, תשס"ז 6. Excel
מקבלי תואר שני מהאוניברסיטות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד, תשס"ז 7. Excel
מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות, לפי מסלול לימודים, תחום לימוד ומוסד, תשס"ז 8. Excel
מקבלי תואר שלישי מהאוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד, תשס"ז 9. Excel
מקבלי תעודת הוראה מהאוניברסיטאות, לפי מוסד, המקצוע שאותו הוכשרו להורות ומין, תשס"ז 10. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 11. Excel
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות, לפי מין, קבוצת אוכלוסייה, גיל ותחום לימוד 12. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, גיל ומין, תשס"ז 13. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, קבוצת אוכלוסייה, דת, מוצא, מין וגיל, תשס"ז 14. Excel
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות, לפי מין, קבוצת אוכלוסייה, דת, מוצא ותחום לימוד, תשס"ז 15. Excel
מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מוצא ותחום לימוד, תשס"ז 16. Excel
מקבלי תואר ראשון ושני מהאוניברסיטאות, לפי תואר, מוסד, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא, תשס"ז 17. Excel
מקבלי תואר ראשון ושני מהאוניברסיטאות, לפי תואר, תחום לימוד, מין וגיל, תשס"ז 18. Excel
מקבלי תואר ראשון ושני מהאוניברסיטאות, לפי תואר, גיל ומוסד, תשס"ז 19. Excel
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות, לפי מוסד ויישוב מגורים (יישובים שבהם 30 מקבלי תארים או יותר), תשס"ז 20. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
האוניברסיטה הפתוחה   Zip
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה, לפי תחום לימוד, מין, גיל, מוצא ומחוז מגורים 21. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מכללות אקדמיות   Zip
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות, לפי תחום לימוד 22. Excel
מקבלי תואר ראשון ושני ממכללות אקדמיות, לפי מוסד ותחום לימוד, תשס"ז 23. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי תואר, מקצוע לימוד ומין, תשס"ז 24. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי תואר, מוסד ומקצוע לימוד, תשס"ז 25. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי גיל, מוסד ותואר, תשס"ז 26. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי תואר, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה דת ומוצא, תשס"ז 27. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי תואר, מין וגיל, תשס"ז 28. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מוצא, מין וגיל, תשס"ז 29. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות, לפי מין, קבוצת אוכלוסייה, דת, מוצא ותחום לימוד, תשס"ז 30. Excel
מקבלי תואר ראשון ושני ממכללות אקדמיות, לפי תואר, תחום לימוד, מין וגיל, תשס"ז 31. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות, לפי מחוז לימוד ויישוב מגורים (יישובים שבהם 30 מקבלי תארים או יותר), תשס"ז 32. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מכללות אקדמיות לחינוך   Zip
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי מסלול לימודים, תשס"ז 33. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, גיל ותחום לימוד, תשס"ז 34. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי מין, קבוצת אוכלוסייה, דת, מוצא ותחום לימוד, תשס"ז 35. Excel
מקבלי תארים בני 20-54 ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת וגיל, תשס"ז 36. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, גיל ומין, תשס"ז 37. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת וגיל, תשס"ז 38. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי מחוז מגורים ומחוז לימוד, תשס"ז 39. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי מחוז לימוד ויישוב מגורים (יישובים שבהם 10 מקבלי תארים או יותר), תשס"ז 40. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי מוסד, מסלול לימודים ומקצוע התמחות, תשס"ז 41. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-8929
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©